תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

עדכונים ושינויים

הפגנה בקרית הממשלה, ירושלים 23.03

עודכן:
23.03.23
16:46

נוסעים נכבדים שימו לב!

קווים מושפעים: 100,614

שינוי מסלול :
 קו 100  מירושלים: מסלול רגיל עד צו מת שד' וולספן/דרך רופין-שמאלה לשד' וול פסון -
ימינה לרחוב נתנאל לורך-שמאלה לשד' יצחק רבין להמשך מסלול.

קו 614 מירושלים: מסלול רגיל בשד' וולפסון עד הצומת הראשונה - ימינה לרחוב
המוזיאונים-פניית פרסה בכיכר -שמאלה לשד' וולספן -ימינה לרחוב נתנאל לורך -שמאלה לשד' יצחק
רבין להמשך מסלול

תחנות איסוף מבוטלות:
משרד ראש הממשלה/ דרך רופין 6133
מוזיאון המדע/רופין 1786
קפלן / רופין 1911
הכנסת / קפלן 3109
גן הורדים / זוסמן 3111
בית משפט העליון / זוסמן 3108
משרד החוץ/ שד' רבין 221

תחנת איסוף חלופית :
קרית הממשלה/ לורך 3100

לקווים: 614  מבית שמש , 100  משפירים: מסלול רגיל בשד ' יצחק רבין -

ימינה לרחוב נתנאל לורך -שמאלה לשד' וולפסו ן - ימינה לדרך בלפור להמשך מסלול

תחנות הורדה מבוטלות :
שדרות יצחק רבין /נתנאל לורך 3054
בית משפט העליון /זוסמן 3103
גן הורדים / זוסמן 1729
הכנסת / קפלן 1913
רופין / קפלן 9918

תחנה חלופית:
קרית הממשלה / לורך 3099

ניתן להתעדכן בכל עת במוקד שירות הלקוחות בטלפון *8797 

תודה על הבנתכם,

והמשך נסיעה נעימה.