תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

עדכונים ושינויים

עבודות ברחוב מעפילי אגוז ירושלים

עודכן:
19.10.22
18:33

נוסעים נכבדים,

החל מתאריך  19/10/22 ייסגר רחוב מעפילי אגוז לכיוון ירושלים בלבד

 למשך כשלושה חודשים 

עקב כך תחנות:

מעפילי אגוז/ הרב הרצוג, מעפילי אגוז/רשי", רשי"/ חזון איש מבוטלות למשך שלושת החודשים.

מסלולים חלופיים:

קו 637 ו 617

ייסעו במסלול המקורי עד לרחוב שדרות הרב הרצוג ברב הרצוג יפנו ימינה ומיד שמאלה לכיוון שדרות לוי אשכול עד לרחוב שדרות יהודה בן זאב לשם יפנו שמאלה וימשכו במסלול המקורי .

תחנות חלופיות:

תחנה 5346 שדרות הרב הרצוג שדרות נהר הירדן

קו 621-

ייסע במסלול המקורי עד לרחוב הרב הרצוג /מעפילי אגוז ימשיך ישר עד לשדרות לוי אשכול ומשם להמשך מסלול מקורי

תחנות חלופיות:

 תחנה 5346 שדרות הרב הרצוג שדרות נהר הירדן, תחנה 3557 שדרות לוי אשכול/ש"ד יהודה בן זאב  

קו 629-

ייסע במסלול המקורי עד לרחוב שדרות הרב הרצוג ברב הרצוג יפנה ימינה ומיד שמאלה לכיוון שדרות לוי אשכול ומשם ממשך במסלול המקורי

תחנות חלופיות:

 תחנה 5346 שדרות הרב הרצוג שדרות נהר הירדן, תחנה שדרות לוי אשכול/ש"ד יהודה בן זאב.

קו 614-

ייסע במסלול המקורי עד לרחוב שדרות הרב הרצוג ברב הרצוג יפנה ימינה ומיד שמאלה לכיוון שדרות לוי אשכול עד לרחוב שדרות יהודה בן זאב לשם יפנה שמאלה וימשך במסלול המקורי

תחנות חלופיות:

תחנה 571 רש"י/חזון איש, תחנה 5346 שדרות הרב הרצוג שדרות נהר הירדן.

קו 630 -

ייסע במסלול המקורי עד לרחוב שדרות הרב הרצוג ברב הרצוג יפנה ימינה ומיד שמאלה לכיוון שדרות לוי אשכול עד לרחוב שדרות יהודה בן זאב לשם יפנה שמאלה ואז ימינה לדרך יצחק רבין וימשך במסלול המקורי

תחנות חלופיות:

 תחנה 5353 שדרות לוי אשכול/חזון איש 

ניתן להתעדכן בכל עת במוקד שירות הלקוחות בטלפון מס *8797 או *8787

תודה על הבנתכם,

והמשך נסיעה נעימה.