תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

עדכונים ושינויים

הוספת תחנות לקו 616

עודכן:
24.07.22
09:00

נוסעים נכבדים,

החל מתאריך 24/07/2022 יתווספו תחנות לקו 616.

מירושלים לבית שמש: 

1447 שדרות האמוראים/רב אשי, 1442 שדרות האמוראים/רב אמימר, 1695 שדרות האמוראים/מערבי, 1696 שדרות האמוראים/פומפדיתא, 1632 שדרות האמוראים/תלמוד ירושלמי. 

מבית שמש לירושלים:

1631 שדרות האמוראים/תלמוד בבלי, 1697 שדרות האמוראים/פומפדיתא, 1693 שדרות האמוראים/רב מרי, 1692 שדרות האמוראים/רב חנן, 1443 שדרות האמוראים/רב עולא. 

תודה על הבנתכם,

והמשך נסיעה נעימה.