תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

עדכונים ושינויים

שינוי בקווי 617 ו424 החל מיום ראשון 25.02.24