תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

עדכונים ושינויים

שינוי חניון שפירים

עודכן:
25.10.22
09:19

נוסעים נכבדים,

החל מתאריך 20.11.2022 יופעל ההסדר החדש בחניון שפירים.

אי לכך ישתנו תחנות הסיום ותחנות המוצא-

החניון דרומי יתבטל ובמקומו יהיה חניון מערבי.

תחנות מבוטלות:

36124-חניון שפירים מערבי ב'

36105-חניון שפירים מערבי א'

36085- חניון שפירים דרומי/הורדה

36096-חניון שפירים דרומי/איסוף

תחנות חדשות:

36633-חניון שפירים/איסוף

36636-חניון שפירים/הורדה