תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

62

אשכול שומרון

אלון מורה

אלון מורה/ישיבה 2

עמנואל

אולם אירועים/הגאון מוילנה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63378
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63374
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63373
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63372
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63370
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63369
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63364
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63360
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63345
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63346
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63317
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63293
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  63581
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  61034
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  63288
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  63287
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

אלון מורה/ישיבה 2

אלון מורה

ביום

19/07/2024