תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

391

אשכול שומרון

עמנואל

חת''ם סופר/נתיב רבבות אפרים

ביתר עילית

הר''ן/קדושת לוי
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63302
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63298
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  63295
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  63299
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  63286
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  63289
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  63300
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  63290
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  63291
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  63294
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  63304
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  61043
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  63282
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  5443
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  1061
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  5433
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  374
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  5352
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  670
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  546
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  6205
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  60159
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  60105
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  60112
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  60138
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  63887
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  63884
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  60057
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  60060
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  60125
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

חת''ם סופר/נתיב רבבות אפרים

עמנואל

ביום

19/07/2024