תחבורה ציבורית
חיפוש באתר
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

289

פרוזדור ירושלים

קרית יערים

מרכז לגיל הרך/הרב א.גורדון

ירושלים

צומת רמות/גולדה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  5552
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  5551
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  5553
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  5546
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  5541
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  5539
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  5662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  5538
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  5540
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  5543
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  5542
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  640
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  3007
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  1616
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  6238
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  9951
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  102
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  5130
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מרכז לגיל הרך/הרב א.גורדון

קרית יערים

ביום

17/08/2022