תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

152

אשכול שומרון

פתח תקווה

החרש/עמל

קדומים

גני ילדים/היובל
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  34934
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  31599
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  32270
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  32267
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  31366
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  32269
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  32266
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  36899
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  37662
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  32408
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  38243
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  31731
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  37168
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  39685
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  32569
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  32052
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  65246
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63192
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63436
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63195
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63316
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63319
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63321
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63324
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63328
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  61062
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63330
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63333
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  61250
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63450
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

החרש/עמל

פתח תקווה

ביום

08/12/2023
לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר