תחבורה ציבורית
חיפוש באתר
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

630

פרוזדור ירושלים

בית שמש

זכריה הנביא/שדרות האמוראים

ירושלים

בנייני האומה/הנשיא השישי
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1323
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  6218
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  5193
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  5201
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  634
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  635
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  480
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  6202
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  604
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  540
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  5422
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  3228
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  612
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  614
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  5358
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  5375
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  5428
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  5661
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  1
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  5435
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  1498
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  5590
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  5592
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  972
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  5594
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  1494
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  5837
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  3054
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  6138
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

זכריה הנביא/שדרות האמוראים

בית שמש

ביום

01/07/2022