תחבורה ציבורית
חיפוש באתר
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

620

פרוזדור ירושלים

בית שמש

מסוף דרך חיים

ירושלים

ת. מרכזית ירושלים/הורדה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  5425
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  374
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  5360
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  5356
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  571
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  5319
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  5313
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  5284
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  5281
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  5275
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  5278
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  5280
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  5307
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  5308
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  5311
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  1134
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  5327
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  5334
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  5387
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  5392
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  5391
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  640
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  6109
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מסוף דרך חיים

בית שמש

ביום

17/08/2022