תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

151

אשכול שומרון

צופים

ערבי הנחל/הדס

כפר סבא

אצטדיון לויטה/דרך הפועל
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63174
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63173
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  34867
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  34864
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  35731
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  35730
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  34865
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  35729
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  35018
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  37074
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  36064
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  37042
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  37045
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  37049
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  37050
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  36941
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  39807
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  37115
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

ערבי הנחל/הדס

צופים

ביום

21/06/2024
לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר