תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

618

פרוזדור ירושלים

ירושלים

גן הורדים/זוסמן

בית שמש

אליהו הנביא/הרב שלמה זלמן אויערבך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  3111
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  1232
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  1556
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  647
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  5443
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  6212
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  5431
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  5660
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  5659
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  5433
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  374
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  5352
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  573
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  574
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  575
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  576
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  577
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  579
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  580
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  581
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  1356
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  634
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  635
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  1322
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  1305
  שם תחנה
  הורדה בלבד