תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

618

פרוזדור ירושלים

בית שמש

שד.נהר הירדן/רבי יוחנן בן זכאי

ירושלים

צומת רמות/גולדה
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  606
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  607
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  5302
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  608
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  609
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  610
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  611
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  5346
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  5353
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  3557
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  5432
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  5661
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  5430
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  5634
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  5435
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  6211
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  5444
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  645
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  1553
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  4116
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  9949
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  9951
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  102
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  5130
  שם תחנה
  הורדה בלבד