תחבורה ציבורית
חיפוש באתר
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

616

פרוזדור ירושלים

ירושלים

תחנה תפעולית חניון 4/9

בית שמש

שדרות האמוראים/זכריה הנביא
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1509
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  6238
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  9951
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  102
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  647
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  638
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  5443
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  562
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  5650
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  5309
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  1466
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  1457
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  1299
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  6217
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  1325
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  1449
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

תחנה תפעולית חניון 4/9

ירושלים

ביום

01/07/2022
חלופה 616-15 : י"ם / קרית מדע ב'(הר חוצבים) - שדרות האמוראים/רבינא