תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

449

אשכול שומרון

פתח תקווה

החרש/עמל

שומרון

צומת תפוח
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  34934
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  31599
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  32270
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  32267
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  31366
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  32269
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  32266
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  36899
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  32800
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  32399
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  32403
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  37545
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  38243
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  31731
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  37168
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  39685
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  39661
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  63228
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  65365
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63342
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

החרש/עמל

פתח תקווה

ביום

19/07/2024
לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר