תחבורה ציבורית
חיפוש באתר
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

424

פרוזדור ירושלים

בית שמש

אליהו הנביא/הרב שלמה זלמן אויערבך

קרית יערים

מרכז לגיל הרך/הרב א.גורדון
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1321
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  401
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  588
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  589
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  590
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  5219
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  593
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  594
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  595
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  596
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  597
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  591
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  601
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  602
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  5206
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  603
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  407
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  605
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  606
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  607
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  5302
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  608
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  609
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  610
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  611
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  5346
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  5304
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  5421
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  5419
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  5424
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  5352
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  3511
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  3510
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  5359
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  3557
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  5432
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 37
  מס׳ תחנה
  5661
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 38
  מס׳ תחנה
  5430
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 39
  מס׳ תחנה
  5634
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 40
  מס׳ תחנה
  1
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 41
  מס׳ תחנה
  5435
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 42
  מס׳ תחנה
  6211
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 43
  מס׳ תחנה
  1064
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 44
  מס׳ תחנה
  914
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 45
  מס׳ תחנה
  5524
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 46
  מס׳ תחנה
  5537
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 47
  מס׳ תחנה
  5541
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 48
  מס׳ תחנה
  5539
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 49
  מס׳ תחנה
  5662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 50
  מס׳ תחנה
  5538
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 51
  מס׳ תחנה
  5540
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 52
  מס׳ תחנה
  5547
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 53
  מס׳ תחנה
  5545
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 54
  מס׳ תחנה
  5549
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 55
  מס׳ תחנה
  5550
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 56
  מס׳ תחנה
  5552
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

אליהו הנביא/הרב שלמה זלמן אויערבך

בית שמש

ביום

01/07/2022