תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

267

אשכול שומרון

כפר סבא

מסוף שכונה ירוקה

אריאל

אוניברסיטת אריאל/כביש 31
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  31991
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  37463
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  39837
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  39831
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  39833
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  37020
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  37027
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  39690
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  37032
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  37033
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  37035
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  30004
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  30005
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  37041
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  39791
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  33562
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  39709
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  39661
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63228
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  63429
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  61373
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  63414
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  63233
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  63238
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  63239
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  63244
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  63401
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  60839
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  63322
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  63261
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  63442
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  63264
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  63270
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  63272
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  63438
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 37
  מס׳ תחנה
  63275
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מסוף שכונה ירוקה

כפר סבא

ביום

08/12/2023
לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר