תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

267

אשכול שומרון

אריאל

מגרש כדורגל

כפר סבא

מסוף שכונה ירוקה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63946
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63273
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  63271
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  63265
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  63263
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  63410
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  63098
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  61184
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  63411
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  63409
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  63221
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  63219
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  63262
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  63412
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  63427
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  63230
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  63231
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  63234
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  63235
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  61374
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  63428
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  63227
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  32024
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  32017
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  32019
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  33562
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  36074
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  36561
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  37036
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  37034
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  37031
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  37030
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  37028
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  37019
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 37
  מס׳ תחנה
  39832
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 38
  מס׳ תחנה
  39830
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 39
  מס׳ תחנה
  38929
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 40
  מס׳ תחנה
  31990
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 41
  מס׳ תחנה
  31991
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מגרש כדורגל

אריאל

ביום

19/07/2024
לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר