תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

185

פרוזדור ירושלים

נווה אילן

מלון נווה אילן

ירושלים

בנייני האומה/שז''ר
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  5525
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  5626
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  5531
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  5534
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  5537
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  5544
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  5554
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  5556
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  5557
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  5572
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  640
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  5664
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  5909
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  5605
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  2894
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  5602
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  4218
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מלון נווה אילן

נווה אילן

ביום

02/10/2022
קו זה הינו חלופה לקו בסיס (מלון נווה אילן - בנייני האומה/שז''ר)