תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

989

אשכול שומרון

עמנואל

חת''ם סופר/נתיב רבבות אפרים

נתניה

מרכז רפואי לניאדו/ילדים
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63302
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63298
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63295
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63299
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63286
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63289
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63300
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63290
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63291
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63294
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63304
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  30087
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

חת''ם סופר/נתיב רבבות אפרים

עמנואל

ביום

19/07/2024
לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר