תחבורה ציבורית
חיפוש באתר
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

187

פרוזדור ירושלים

ירושלים

ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים

ירושלים

ת. מרכזית ירושלים/הורדה
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  4170
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  647
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  5603
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  638
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  5581
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  5584
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  5577
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  5575
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  5585
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  5580
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  65142
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  65144
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  65145
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  65146
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  65147
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  65150
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  65148
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  65149
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  65151
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  65141
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  65140
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  65152
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  65153
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  65143
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  65139
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  5579
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  5585
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  5576
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  5574
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  5578
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  5583
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  5572
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  640
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  5602
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  6109
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים

ירושלים

ביום

01/07/2022